Partneři

Již 39 let Interactive Brokers buduje technologii elektronického obchodování, která přináší skutečné výhody pro obchodníky, investory a instituce po celém světě. Kapitál Interactive Brokers Group a jejích dceřiných společností tento rok, překročil hranici 5 miliard dolarů. Je největším americkým elektronickým obchodníkem s cennými papíry, který denně vykoná průměrně 582.000 obchodů. Díky výborné technologii elektronického obchodování a velikosti IB, se společnost iBilionaire s.r.o. rozhodla s IB spolupracovat při nákupu i prodeji investičních instrumentů.

IB je nejlepší online obchodník s cennými papíry, již pátým rokem v řadě podle společnosti Barron´s.

shutterstock_452277583-zmenseno

Českomoravská Projektová a.s. – realitní holding zaměřující se na komerční budovy, investující do nemovitostí určených k dlouhodobé držbě a pronájmu převážně v České republice. V tomto segmentu cílí zejména na kancelářské budovy, které vnímají jako dobře predikovatelné a konzistentní z pohledu generování nájemních výnosů. Společnost je emitentem dluhopisů. Dokonalá znalost statistik každého projektu jim umožňuje odhadnout jeho budoucnost. Preferují dlouhodobý investiční horizont a bonitu partnerů v jednotlivých nemovitostech. Cílí na objekty v největších městech a zároveň na velké národní i nadnárodní hráče, s nimiž uzavírají dlouhodobá partnerství. Např. INTERSPAR Zlín a Ostrava, Bauhaus Brno, Galerie Vaňkovka, Centrála Volkswagen Financial Services, komerční budovy Blox a Crystal Praha a další…

BMC Holding – společnost se specializuje na stavbu nových domů nebo bytů podle potřeb zákazníků na Mallorce a dalších částech Španělska, a také v České Republice, dále na jejich prodej nebo pronájem. Společnost je podporována realitní společností BMC Villa Mallorca a developerskou společností BM Development ve Španělsku.

Favor Group a.s. – Bohemian Capital Group LLC – distribuce a výstavba intermediálních zařízení – velkoformátové led diodové obrazovky, intermediální kiosky atd.

Magma Energy Storage a.s. – Battery Unite s.r.o. – HE3DA s.r.o. – Magna Energy Storage a.s. je česká akciová společnost založená s cílem vybudování nového závodu na výrobu vysokokapacitních baterií baterií HE3DA v Průmyslové zóně František, obec Horní Suchá.

  • Battery Unite s.r.o. – Založení společnosti bylo motivováno naší snahou pomoci prosadit do praxe převratnou technologii – akumulátoru HE3DA vynálezce Ing. Jana Procházky. Jedná se o tolik očekávané řešení efektivního uskladňování elektrické energie s neomezeným aplikačním potenciálem. Společnost je dlouhodobým podporovatelem projektu Magna Energy Storage
  • HE3DA s.r.o. – ředitel společnosti Ing. Jan Procházka je v této oblasti autorem řady patentů a technologie HE3DA® je globálně patentově chráněn. Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se zabýval otázkami studia a vývoje technologie výroby a praktického využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů. V rámci tohoto výzkumu jej zajímala možnost využití lithiových nanomateriálů k výrobě zcela nové generace vysokovýkonných baterií, včetně možnosti vyvinout na základě těchto materiálů unikátní prostorové (3D) elektrody, které umožní vytvoření nové generace bateriových článků s kapacitou větší než 2D plošná konstrukce. Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v intenzivním výzkumu, který vyústil v založení firmy HE3DA s.r.o, kde se svým týmem vyvinul technologii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby. HE3DA® nanotechnologie využívá vysokou rychlost nabíjení a vybíjení nanomateriálů a výsledkem je nadstandardní bezpečnost a mnoho nových, dosud naprosto nemyslitelných vlastností Li-akumulátorových modulů. HE3DA® nanotechnologická platforma posunuje hranice technických možností lithiové baterie před několik dekád.
  • Na podzim minulého roku zahájili výstavbu velkokapacitní továrny, tzv. Gigafaktory v průmyslové zóně František v obci Horní Suchá. Roční produkce bude startovat na 1,2GWh s cílovou kapacitou až 30GWh. Pro představu se jedná o 30.000.000 kWh akumulátorů. Jedná se o naprosto mimořádný projekt v rámci České republiky s významným přesahem i v rámci celé Evropy a světa.

 

…a další firmy registrované v ČNB pod § 15 ZISIF

 

Kontrola a dohled nad kapitálovým trhem

 

Problematice dohledu nad kapitálovým trhem se věnuje stejnojmenný zákon 6/1999 Sb. a zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Na základě těchto zákonů Česká národní banka (ČNB) vykonává svůj dohled nad osobami působícími na kapitálovém trhu. Kontrolovanými subjekty jsou profesionální, institucionální investoři, obchodující sami na sebe a obchodníci s cennými papíry. Systematicky reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.