O nás

  • Společnost iBilionaire s.r.o. je fond spravující majetek klientů. Správce je na základě rozhodnutí České národní banky osobou registrovanou v seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce a výkon jeho činnosti nepodléhají dohledu České národní banky, ale jsou kontrolovány.
  • Fond je založen podle práva České republiky, se sídlem v České republice a není obchodníkem s cennými papíry ve smyslu zvláštních právních předpisů.
  • Principem činnosti fondu je provádění správy peněžitého majetku investorů (fyzických osob) za účelem dosažení zhodnocení majetku formou investic do portfólia investičních nástrojů.
  • Investiční služby fondu iBilionaire s.r.o. nejsou aktivně nabízeny veřejnosti. Služby jsou poskytovány výhradně uzavřenému okruhu klientů.
  • Investiční strategie je určena fondem, a je zaměřena k dosažení výnosu sjednaného s klienty, přičemž jednotlivé použité investiční nástroje se mohou v průběhu trvání investice měnit podle jejich schopnosti generovat požadovaný výnos.
  • Kapacita služby je s ohledem na cílové objemy investic a využívané investiční nástroje omezená do výše 100.000.000 EUR.
Společnost iBilionaire s.r.o. si klade za cíl, dosahovat stabilní a nadstandardní výnosy pro své klienty, kteří nechtějí riskovat, ale očekávají vyšší výnosy, používáním rozsáhlého portfólia investičních instrumentů.