O nás

  • Společnost iBilionaire s.r.o. je fond spravující majetek klientů za účelem jejich společného investování dle § 15 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).
  • Fond je založen podle práva České republiky, se sídlem v České republice a není obchodníkem s cennými papíry ve smyslu zvláštních právních předpisů.
  • Principem činnosti fondu je provádění správy peněžitého majetku investorů (fyzických osob) za účelem dosažení zhodnocení majetku formou investic do portfólia investičních nástrojů.
  • Investiční služby fondu iBilionaire s.r.o. nejsou aktivně nabízeny veřejnosti. Služby jsou poskytovány výhradně uzavřenému okruhu klientů, získaných prostřednictvím sítě spolupracujících obchodních zástupců s vlastním okruhem klientů, jimž zajišťují jiné služby. Investiční služby tvoří součást celkové finanční strategie klienta spravované obchodním zástupcem, přičemž investiční služby jsou u fondu iBilionaire s.r.o. poptány pouze v případě, že obchodní zástupce vyhodnotí jejich potřebu v rámci finanční strategie klienta.
  • S klientem je sjednáno trvání investice na 2 roky s minimální mírou zhodnocení 4%.
  • Investiční strategie je určena fondem, a je zaměřena k dosažení výnosu sjednaného s klienty, přičemž jednotlivé použité investiční nástroje se mohou v průběhu trvání investice měnit podle jejich schopnosti generovat požadovaný výnos.
  • Kapacita služby je s ohledem na cílové objemy investic a využívané investiční nástroje omezená do výše 100.000.000 EUR.
Společnost iBilionaire s.r.o. si klade za cíl, dosahovat stabilní a nadstandardní výnosy pro své klienty, kteří nechtějí riskovat, ale očekávají vyšší výnosy, používáním rozsáhlého portfólia investičních instrumentů v čele s Indexem iBillionaire®.

 

Roční výnos 4 – 12% p.a.

 

Minimální výše zhodnocení při vkladu od 150 000,- je 4% p.a.

Minimální výše zhodnocení při vkladu od 500 000,- je 6% p.a.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *