O nás

 • Společnost iBilionaire s.r.o. spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném Českou národní bankou.
 •  

 • Činnost společnosti ani fondu nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů a pro kvalifikované investory v souladu se ZISIF, přičemž společnost není oprávněna provádět tzv. test vhodnosti.
 •  

 • Minimální výše investice do fondu činí 125 000 EUR.“
 •  

 • Služby fondu iBilionaire s.r.o. nejsou určeny veřejnosti.
 •  

 • Fond je založen podle práva České republiky, se sídlem v České republice.
 •  

 • Společnost iBilionaire s.r.o. si klade za cíl, dosahovat stabilní a nadstandardní výnosy pro své klienty, kteří nechtějí riskovat, ale očekávají vyšší výnosy, používáním rozsáhlého portfólia investičních nástrojů
 •