Investiční strategie

 

Investiční strategie fondu iBilionaire je sestavena z rozsáhlého portfolia investičních instrumentů převážně krátkodobé povahy, sestavených do vyvážené obchodní strategie vůči poměru rizika k výnosu. Tato strategie je vhodná pro investory, kteří nechtějí riskovat, ale očekávají vyšší zhodnocení.

 

Fond iBilionaire nepřetržitě vyvíjí a optimalizuje širokou škálu investičních strategií a to od opčních, akciových a komoditních, až po ryze statistické a arbitrážní. Většina investic je realizována prostřednictvím opcí a opčních strategií, které umožňují jasně definovat cílený výnos a riziko, které je podstupováno. Aktuální alokace investic je permanentně přizpůsobována tržnímu prostředí s cílem maximální ochrany kapitálu a dosažení cílového konzervativního výnosu.

 

Níže jsou ukázky vybraných modelových investičních strategií.

 

Opční strategie

 

Zvolením investiční strategie pomocí opcí má následně za cíl zaručit cílený výnos při jasně stanoveném riziku. V praxi tedy podstupujeme nižší riziko, než-li v případě přímého nákupu indexu či akcií, více …

 

Akciová strategie

 

Akcie jsou obecně brány jako více riziková třída aktiv na finančních trzích. Ne ojediněle dokáže aktuální akcie udělat pohyb více jak 3 % oběma směry během jednoho dne, více …

 

Komoditní strategie

 

Obchodování interdelivery (kalendářních) spreadů je jedním z nejsofistikovanějších přístupů k obchodování komodit. V případě interdelivery je obchodována časová arbitráž v rámci jedné komodity, více …

 

Nemovitosti

 

Nákup/prodej (orná půda, lesy domy,ostatní plochy, případně finanční nástroje spojené s nemovitostmi), poloautomatické vyhodnocování nákupu/ prodeje dle BSRealEstate 3.8.2

 

Definice nemovitostí:

 

Nemovitosti patří dlouhodobě mezi vyhledávaná investiční aktiva, neboť již od nepaměti mají schopnost trvalého uchovávání hodnoty. Hodnota nemovitostí ve výjimečných případech může kolísat, nicméně v dlouhodobém horizontu bývá jejich cena stabilní s obvykle rostoucím charakterem.

 

Výnosy z nemovitostí:

 

Výnosy z nemovitostí jsou v naprosté většině případů založeny na dvou skutečnostech – prvním z nich je nájemné, které hradí nájemce pronajímateli (nemovitostní společnost) za užívání nemovitosti nebo celé části; druhou skutečností mající potenciál výnosu je změna hodnoty nemovitosti, přičemž obecně je hodnota nemovitostí stabilní s růstovou tendencí (nicméně v průběhu doby může dojít k poklesům hodnoty, které však bývající spíše krátkodobějšího charakteru).

 

Forex – měnové páry

 

Definice forexu:

 

Forex je zkratkou Foreign Exchange(směna cizích měn) a představuje obchodní systém, v jehož rámci dochází k obchodování světových měn a kurzy v tomto systému jsou považovány za oficiální světové obchodní kurzy. Obchodování je prováděno v párech např. USD/CZK se mění směnný kurz USD/ EUR. V průběhu obchodování mezi měnami v jednotlivých párech měn, tzn. v průběhu obchodování dochází k oslabování jedné z měn v páru. Obchodování je prováděno v tzv. lotech.

 

Výnosy z forexu:

 

Výnosy vznikají v důsledku změny směnného poměru mezi měnami v páru v průběhu obchodování. Zisk je realizován rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou.