Opční strategie

Zvolením investiční strategie pomocí opcí má následně za cíl zaručit cílený výnos při jasně stanoveném riziku. V praxi tedy podstupujeme nižší riziko, než-li v případě přímého nákupu indexu či akcií. Opční přístup si v obecné rovině lze představit jako určitý druh pojištění, který se vzdává určité části výnosu, ale zároveň limitujeme potenciální ztráty.

Primární obchodní strategie vychází ze známé opční strategie zvané Iron Condor. Ta spočívá v sestavení koridoru z Short put opcí a Long call opcí. Short put znamená prodej put opcí na krátko se spekulací na pokles jejich hodnoty. Long call znamená nákup call opcí na dlouho se spekulací taktéž na snížení jejich hodnoty. Těmito put a call opcemi je sestaveno pásmo, ve kterém index musí zůstat po určitou expirační dobu k tomu, aby bylo dosaženo maximálního zisku. Expirační dobu obvykle volíme 7-mi denní zřídka kdy měsíční. V případě výraznějšího pohybu indexu směrem k jedné z hranic pásma, a zvýšení volatility opce, dojde k přestavění celé konstrukce. Tímto flexibilním přizpůsobováním je zajištěno, že nedochází k nadměrným ztrátám.

Strategie je optimalizovaná primárně na hlavní americký akciový index S&P 500 a na největší technologický index Russell 2000. Tato strategie může být však aplikovaná i na dalších podkladových titulech při vhodných parametrech. Důležitým faktorem je implikovaná volatilita podkladového aktiva a následně statisticky validní volba striků koridoru.

Sekundární obchodní strategie vychází z neméně známé opční strategie Vertical spread. Ta spočívá ve spekulaci na pokles čí růst daného indexu či akcie.

Put Vertical spread znamená prodej put opcí na krátko se spekulací na pokles jejich hodnoty. Jelikož put opce obecně ztrácí s růstem ceny podkladového aktiva (indexu či akcie) a naopak roste jejich hodnota s poklesem podkladového aktiva, jedná se o strategii, která spekuluje na růst či stagnaci podkladového aktiva.

Call Vertical spread znamená nákup call opcí na dlouho se spekulací na pokles jejich hodnoty. Jelikož call opce obecně roste s růstem ceny podkladového aktiva a naopak ztrácí jejich hodnotu s poklesem podkladového aktiva, jedná se o strategii, která spekuluje na pokles či stagnaci podkladového aktiva.

Pro úspěch strategie Vertical spread jsou klíčové dvě charakteristiky: a) identifikace podkladového aktiva, které je podhodnocené anebo nadhodnocené a lze u něj očekávat růst nebo pokles ceny; b) zvolení vhodných parametrů opcí.

Tato strategie je optimalizována na indexy S&P 500 a Russell 2000, dále pak na akcie jako Google, Apple, Mastercard, Netflix, Caterpillar, Tesla motors a spoustu dalších podkladových titulů při vhodných parametrech. Důležitým faktorem je implikovaná volatilita podkladového aktiva a následně statisticky validní volba striků.