iBilionare, s.r.o.


Společnost iBilionaire s.r.o. je investiční fond spravující majetek klientů za účelem jejich společného investování dle § 15 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Fond je založen podle práva České republiky, se sídlem v České republice a není obchodníkem s cennými papíry ve smyslu zvláštních právních předpisů. Principem činnosti fondu je provádění správy peněžitého majetku investorů (fyzických osob) za účelem dosažení zhodnocení majetku formou investic do portfólia investičních nástrojů. Investiční služby fondu iBilionaire s.r.o. nejsou aktivně nabízeny veřejnosti. Služby jsou poskytovány výhradně uzavřenému okruhu klientů, získaných prostřednictvím sítě spolupracujících obchodních zástupců s vlastním okruhem klientů, jimž zajišťují jiné služby. Investiční služby tvoří součást celkové finanční strategie klienta spravované obchodním zástupcem, přičemž investiční služby jsou u fondu iBilionaire s.r.o. poptány pouze v případě, že obchodní zástupce vyhodnotí jejich potřebu v rámci finanční strategie klienta. Kapacita služby je s ohledem na cílové objemy investic a využívané investiční nástroje omezená do výše 100.000.000 EUR.

Společnost iBilionaire s.r.o. si klade za cíl, dosahovat stabilní a nadstandardní výnosy pro své klienty, kteří nechtějí riskovat, ale očekávají vyšší výnosy, používáním rozsáhlého portfólia investičních instrumentů v čele s Indexem iBillionaire.

 

Roční výnos 5 – 11% p.a.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *